AJANKOHTAISTA VUONNA 2019

KESÄN AUKIOLOAJAT

1.6. - 16.6.2019 (ma-pe) PALVELEMME klo. 8.00-15.00

17.6. -23.6.2019 (Juhannusviikko) SULJETTUNA


24.6. - 14.7.2019 (ma-pe) PALVELEMME klo. 8.00-15.00

15.7.-28.7.2019 (VKO 29 & 30) SULJETTUNA


29.7. -> PALVELEMME klo.8.00-15.00


PALKANLASKENTA 2019

Verokortit muuttuvat 2019

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2019.

Verokortissa on nyt vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Sama
verokortti käy kaikille palkkatuloilla. Kopio verokortista riittää
palkanlaskentaan.

On entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana. Palkansaajan tulee seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana itse. Erityisen tärkeää tämä on, jos palkansaajalla on useita työnantajia.
Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat tilaa uusi
verokortti OmaVerossa tai puhelimitse. Jos sinulla on useita
työnantajia, toimita muutosverokortti kaikille työnantajillesi.


Tyel, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksut V. 2018

Työnantajan maksama Tyel 25,2%
Työntekijältä perittävä Tyel 6,75 % 17-52 vuotiaat ja 63-67 vuotiaat
Työntekijältä perittävä Tyel 8,25 % 53-62 vuotiaat

Tyel maksua Ei peritä alle 17 -vuotiaalta, eikä 68 vuotta täyttäneeltä työntekijältä.


Työntekijöiltä perittävä työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
Osaomistajilta perittävä työttömyysvakuutusmaksu 0,78%
Työnantajan työttömyysvakuutuys
0,50 %

Työttömyysvakuutusmaksua EI peritä alle 17 -vuotiaista, eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,77 %
Maksua ei makseta alle 16-vuotiaista eikä 68-vuotta täyttäneistä työntekijöistä
KATSO TUNNISTEET KORVATAAN SUOMI.FI TUNNUKSILLA

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä ja
korvataan Väestörekisterikeskuksen tuottamilla Suomi.fi-valtuuksilla ja
Suomi.fi-tunnistuksella.

Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä.Katso-palvelun valtuustoiminnot korvataan puolestaan Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet-palvelu perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen valtuustietoon sekä uuteen valtuusrekisteriin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat saatavilla


Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä
vielä sisällä.

Alla linkki Verohallinnon ohjeisiin koskien Suomi.fi – valtuuspyynnön hyväksymistä:

suomi.fi-valtuuspyynnön hyväksyminen


TULOREKISTERI 1.1. 2019


Palkanmaksua koskeva ilmoittamismenettely tulee muuttumaan 1.1.2019 alkaen. Osalta asiakakkaistamme se tulee vaatimaan toimenpiteitä, sekä mahdollisten palkanlaskuprosessien uudelleen mietintää.

Jatkossa palkanmaksua koskevia tietoja annetaan vain yhden kanavan, tulorekisterin kautta, josta eri sidosryhmät hakevat tulotiedot.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että ilmoitukset tulee olla entistä aiemmin vastaanottajalla, eli jokaisesta palkanmaksupäivästä seuraavien 5 päivän kuluessa.
(HUOMIOITHAN, että viikonloput lasketaan mukaan) Ennen tiedot annettiin kerran
kuussa/neljännesvuosittain ja kerran vuodessa, nyt ilmoitukset annetaan
jokaisen palkanmaksun jälkeen.

Tutustu aiheeseen www.vero.fi/tulorekisteri kautta, verottaja on koonnut laajat ohjeet aihetta koskien.

Työntekijän ilmoitustietoihin saattaa tulla päivitettäviä tietoja, ilmoituksen sisältö saattaa muuttua joiltain osin, sekä ilmoituskanava muuttuu kokonaan Tulorekisteri.fi alle.


Tulorekisterin hyödyt – työnantaja ilmoittaa tiedot
enää vain yhteen kanavaan, tiedot ovat ajantasaisia ja maksut
määräytyvät suoraan ilmoitettujen tietojen perusteella (eli
ennakkomaksut poistuvat kokonaan).
Lisäksi työntekijä näkee omat
tulotietonsa ajantasaisesti tulorekisterin kautta, eikä hänen tarvitse
enää ilmoittaa tulotietoja viranomaisille hakemusten liitteeksi, vaan ne
voidaan hakea suoraan tulorekisteristä.